Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Certificering


Op doctoraal niveau ben ik geschoold in zowel klinische pedagogiek als psychologie met aansluitend een aantal jaren promotieonderzoek. De combinatie psychologie/pedagogiek verruimt het indicatiegebied voor wat betreft de doelgroep en de psychosociale context (ůůk opvoedingsgerelateerde en/of leeftijdspecifieke problematiek).

Vůůr mijn doctoraalstudie deed ik twee HBO-opleidingen t.w. Fysiotherapie en Sociale Pedagogiek & Andragogiek (traditioneel psychosociale hulpverlening). NŠ mijn doctoraal met een uitstapje naar wetenschappelijk werk (observeren, testvalidering, analyse, proefopzetten e.d.) volgde ik nog een vierjarige beroepsopleiding psychotherapie op post HBO/WO niveau.

In de loop der jaren heb ik als bij- en nascholing een groot aantal applicatiecursussen en trainingen gevolgd, zowel universitair (counseling, ethische vorming) als o.a. bij het ITON d.i. Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen ( psychosomatiek, pijnsyndromen, neuropsychologie en hogere cognitieve functiestoornissen).

Puntsgewijs:


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om examenvrees - seksuele problemen - relatieproblemen - neurosen - hypochondrie - hoge bloeddruk - fysieke klachten - psychosomatische klachten - psychische klachten - migraine - maagklachten - darmklachten - nekklachten - pijnbestrijding - EFT - RDI