Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Registratie


Doordat ik binnen mijn universitaire opleiding koos voor een wetenschappelijke richting, gevolgd door een Beroepsopleiding op postdoctoraal niveau waarvan een deel geldt als alternatief sta ik in het AGBZ-bestand (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) geregistreerd als overig arts/genezer. Die aanvullende beroepsopleiding was een bewuste keuze, die ook tot uiting komt in mijn praktijkvoering.

Op grond hiervan werd de therapie geheel of gedeeltelijk vergoed.
Aanvankelijk werd mijn therapie vergoed vanuit de basisverzekering, later nog slechts vanuit de aanvullende verzekering, en nu praktisch helemaal niet meer. Heeft alles te maken met de bureaucratische instelling van zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars kunnen vragen naar een AGB-code Zorgverlener en de hieraan gekoppelde AGB praktijkcode. De AGB-code is een unieke door het overkoepelend landelijk registratieorgaan Vektis verstrekte code die aan zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt toegekend. Met deze code kan de zorgaanbieder, de praktijk of de instelling worden geďdentificeerd.

De AGB-code wordt vermeld op de faktuur. Mijn AGB-code zorgverlener/individueel is 034366 en mijn AGB-code praktijk is 013341.

Volgens Vektis moet de AGB-code voldoende zijn; daarnaast nog een lidmaatschap van een beroepsvereniging is in feite overbodig, maar hun visie is niet bindend. Verzekeraars mogen hun eigen regels hanteren.

Recent nog heb ik dat expliciet nagevraagd bij Vektis. Mij werd toen geadviseerd een verzoek tot ontheffing van verplicht lidmaatschap beroepsvereniging te vragen bij de koepelorganisatie Zorgverzekeraar Nederland. Ik deed dat met een beroep op wat betoogd werd op hun jubileumcongres.

Ik kreeg als antwoord, dat hun taak was belangenbehartiging van de zorgverzekeraars (dus niet van de patiënten, zoals bepleit werd door Professor Wim Groot op genoemd congres).
Mij werd geadviseerd (wat ik jaren eerder ook al gedaan had) me te richten tot de individuele zorgverzekeraars. Ik deed dat voor de tweede keer, onder verwijzing naar mijn brief, aldus:

Bij deze vraag ik uw aandacht voor het volgende naar aanleiding van een citaat van Professor Wim Groot bij de afsluiting van het jubileumcongres van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ): ..Ik citeer: zorgverzekeraars moeten meer verbinding met verzekerden en patiënten zoeken, zodat die zien dat zorgverzekeraars namens hen, en niet tegenover hen opereren”.
Mooie woorden, maar wat ik ervaar in de realiteit binnen mijn praktijkvoering is anders: Ik heb een drukke, bloeiende praktijk voor psychotherapie op basis van een zeer gedegen opleidingspakket t.w. wetenschappelijk regulier én complementair op post-HBO/WO –niveau en een schat aan ervaring, maar mijn cliënten krijgen niets vergoed.
Toch geeft juist die genoemde combinatie een turbo-effect aan therapie, wat blijkt uit de stroom cliënten die vaak elders geen baat vonden, maar wel hier bij PsychoConsult. Kwaliteit wordt gegarandeerd door certificering en doorlopend tot nog recent gevolgde bij- en nascholing. Ik ben bijna 70; wil nog één jaar werken, geen lid meer van een beroepsvereniging o.a. in verband met daar aan gekoppelde verplichtingen. Volgens Vektis is een AGB-code voldoende om cliënten recht te geven op vergoeding.
Zou u mij daarom willen bejegenen als hulpverlener, die (nog) wél lid is van een beroepsvereniging b.v. middels een code, certificaat o.i.d., opwegend tegen dat vaak gevraagde lidmaatschap, zodat ook mijn cliënten weer als voorheen recht krijgen op vergoeding door hun zorgverzekeraar?
Mijn vraag is puur ten behoeve van mijn patiënten c.q. cliënten…. Het gaat niet om mezelf, ik heb meer dan genoeg werk….. ik zou graag de tientallen mensen die zich de komende tijd nog bij me aanmelden zo van harte nog recht op vergoeding gunnen.
Ik hoop dat u dit verzoek serieus neemt. In de bijlage vindt u onderbouwende informatie over mijn praktijk t.w. een brief die ik per 14 oktober 2016 op advies van Vektis verzond naar het Bestuur van de koepelorganisatie “Zorgverzekeraar Nederland.”
Het advies van laatst genoemde was de zorgverzekeraars individueel te benaderen, wat ik bij deze doe.
Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet……Einde citaat….

En wederom beriep iedereen zich op eigen regelgeving met…’uitzonderingen worden niet gemaakt’.

Van één voorbeeld uit vele noem ik de recentste:
Een mevrouw die hulp zocht voor haar kleinkind ( uit haar mail: Kleinzoon 13 jaar…geeft aan dood te willen….vindt leven niet meer leuk….spijbelt….veel somatische klachten….hoofdpijn, buikpijn en misselijk….vind niks meer leuk….enz.), zou bij mij aan het goede adres geweest zijn…

Toen ze hoorde, dat mijn therapie niet vergoed werd, was haar antwoord:.. ’Helaas speelt het kostenplaatje een rol.... Ben er inmiddels achter dat veel " alternatieve" zorg voor eigen rekening komt afhankelijk van de zorgverzekeraar. Helaas is dat voor mijn gescheiden dochter niet op te brengen en zullen we uitwijken naar een eerstelijns psycholoog (zie wat ik daarover schreef in genoemde brief over de veel gestelde vraag naar een vergelijkbare praktijk).

Ik noemde dat ik naast complementair (vh alternatief) ook wel degelijk een reguliere opleiding heb en legde haar uit, hoe de vork in de steel zat, zoals ik dat ook aangaf in de tekst hierboven. Haar antwoord raakte bij mij aan dezelfde bewogenheid van waaruit ik die brief schreef aan Zorgverzekeraar Nederland.

Ze schreef:…Dank u wel.... Dit lezende moet het enorm frustrerend zijn dat onze gezondheidszorg in handen van zorgverzekeraars terecht is gekomen waar andere belangen gelden.. NL winst. Ook voor U en de bureaucratie die in dit land het bijna onmogelijk maakt om te functioneren.

Uit mijn antwoord aan haar:…. “U slaat de spijker op de kop. Ik waardeer uw inlevende en sympathieke reactie, terwijl ik toch een voor u negatieve mededeling had en u zorg heeft om uw dochter en kleinzoon.”
En omdat ze precies verwoordde waar het in deze om gaat stuurde ik haar als bijlage de recent door mij verstuurde brief naar Zorgverzekeraar Nederland, met de vermelding dat hun antwoord was, dat zij er waren ter behartiging van de belangen van de zorgverzekeraars, ondanks mijn verwijzing naar die speech op hun jubileumcongres, en dat ze me adviseerden mijn verzoek te richten aan de individuele verzekeraars afzonderlijk.., en die dus geen uitzondering wensten te maken…….
Dit was één voorbeeld, van wat ik noemde ‘schrijnende zaken’.

Hoewel veel zorgverzekeraars dus niet vergoeden, alleen op vertoon van AGB-codes, loont het toch de moeite als u voor mij kiest de factuur aan te bieden aan de zorgverzekeraar. Regelmatig wordt dan toch nog wel de intake vergoed met vermelding dat het vervolg er niet voor in aanmerking komt.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om stemmingsstoornissen - depressie - stress - burnout - angsten - stoppen met roken - paniekstoornissen - dwangstoornissen - fobieën - traumaverwerking - seksueel misbruik - slaapproblemen - verslavingen - eetproblemen - laag zelfbeeld - EMDR.