Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Tarief


Intake Ä 120,- ongeacht de tijdsduur.
Behandelsessie Ä 120,- met een tijdsduur van 1Ĺ uur (basistarief).
Afwijkende beh.tijd Ä 120,- Plus of min Ä 10,- per kwartier efficiŽnte behandeltijd.
Intake relatietherapie Ä 130,- ongeacht de tijdsduur.
Relatietherapie Ä 140,- Met een tijdsduur van 1Ĺ uur.
Afwijkende beh. tijd Ä 140,- plus of min Ä 15,- per kwartier efficiŽnte behandeltijd.
Stoppen met roken Ä 550,- twee sessies van in totaal 7Ĺ uur.

Kiezen voor PsychoConsult als oplossing voor een grote diversiteit aan problemen blijkt meestal een goede keuze; maar ik wil er toch met nadruk op wijzen dat de therapie niet meer vergoed wordt.

Heeft er mee te maken dat ik sinds het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen lid meer ben van een beroepsvereniging i.v.m. daaraan gekoppelde verplichtingen.
Hoewel zo Ďn lidmaatschap overbodig is volgens het overkoepelend orgaan Vektis, is het meestal toch iets wat door zorgverzekeraars vereist wordt, om een cliŽnt voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
Mensen zijn bij mij gezien de resultaten aan het goede adres, maar ik heb er begrip voor, als niet in aanmerking komen voor vergoeding een te hoge drempel (b)lijkt.
Hoewel? Soms zijn maar een paar sessies nodig om volgens de integratieve methode tot een doorbraak te komen. Mijn ervaring is dat met een juiste aanpak problemen al verrassend snel kunnen verdwijnen.

Daarom, bij wijze van tegemoetkoming: Als betaling zonder compenserende vergoeding ťcht een probleem is kan soms in nader overleg afgeweken worden van het normaal gangbare tarief.
Echter, een intakegesprek kost altijd 120 euro en dient contant betaald te worden na afloop van de sessie. Bij vervolgsessies kan het bedrag worden overgemaakt als dat de voorkeur heeft.

Dit vaste intaketarief geldt omdat steeds voor mij de tijdsinvestering in relatie tot betaling aanmerkelijk groter is dan bij een vervolgsessie. Immers voor intake geldt bij mij ongeacht de duur (kan flink uitlopen), ťn daarbij komt nog het zorgvuldig uitwerken van Intakegegevens + het opstellen van een behandelplan. Al dat (voor)werk wordt relatief duurder naarmate het aantal vervolgsessies kleiner is. Dat komt het sterkst tot uiting als blijkt dat de reflecties tijdens een intakegesprek al zo probleemoplossend zijn, dat geen vervolg meer nodig is, of volstaan kan worden met nog slechts ťťn of 2 sessies. Dit was meerdere malen het geval.

Faktuurverzending (of overhandiging) na afloop van de maand.

Voor overschrijding van de efficiŽnte behandeltijd wordt wel eens gekozen als cliŽnten van heel ver komen, of als het therapieverloop dat noodzakelijk maakt

Annuleren van een afspraak binnen een behandeltraject kan bij mij tot vlak voor de geplande sessie, zonder dat (zoals gebruikelijk) kosten in rekening worden gebracht. Geldt zelfs voor een keer vergeten, zonder afmelding. Annuleren van een afspraak zonder een nieuwe afspraak te maken kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van tevoren; voor annuleren binnen die termijn zonder vervolgafspraak wordt Ä 50,- in rekening gebracht.
Wordt er helemaal niet afgezegd onder deze conditie (dus zonder nog een vervolgafspraak te maken), dan wordt Ä 100,- gerekend i.v.m. de verloren gegane behandeltijd. Het berekende tarief is gebaseerd op de behandeltijd, vermeerderd met de geÔnvesteerde tijd waar de cliŽnt geen zicht op heeft t.w. de sessievoorbereiding, de verslaglegging en de voortdurende professionalisering met de daaraan verbonden kosten (nu nog hoofdzakelijk middels literatuurstudie). Afspreken voor 's avonds is mogelijk zonder meerkosten.

Tips voor vergoeding:
  • kosten zijn aftrekbaar als bijzondere ziektekosten voor de belastingaangifte.
  • vaak is de werkgever al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst bereid de kosten of een deel daarvan te vergoeden.
  • voor de eigen onderneming kunnen kosten voor coaching worden opgevoerd.
  • Ook voor niet uitkeringsgerechtigden geeft de sociale dienst soms ook vergoeding via de regeling sociale bijstand.

 PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om examenvrees - seksuele problemen - relatieproblemen - neurosen - hypochondrie - hoge bloeddruk - fysieke klachten - psychosomatische klachten - psychische klachten - migraine - maagklachten - darmklachten - nekklachten - pijnbestrijding - EFT - RDI