Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

De therapeut


De basis van mijn handelen wordt gevormd door een gedegen en brede opleiding met daaraan gerelateerde werkervaring, gecombineerd met een groot gevoel van betrokkenheid naar mensen die problemen ervaren enerzijds en een sterk studieuze instelling anderzijds. Van daaruit werk ik oplossingsgericht, waarbij ik geen criteria hanteer over je foutief of verkeerd bezigzijn. Niemand kiest ervoor dingen verkeerd aan te pakken.

Ik ga er vanuit dat allerlei zaken die je hinderen in de loop van de tijd zo geworden zijn ondanks al je inzet en goede bedoelingen. Je moet het nou bij de start eenmaal doen met wat je geleerd is in je jonge jaren, al kun je door latere ervaringen wel bijsturen. Je hebt altijd wel je argumenten gehad, ingegeven of versterkt door twijfel, angst of juist overmoed (al pakte het misschien verkeerd uit), om de dingen te doen zoals je ze deed. Dat is mijn uitgangspunt en van daaruit blijf ik mijn cliŽnten respecteren. Ik heb daar geen oordeel over, vaak wel een idee hoe je vanaf nu je manier van denken of handelen weer zo kunt bijstellen dat het tot andere, meer gewenste resultaten leidt. Ik werk al jaren intensief met mensen en meen hen steeds beter te begrijpen in hun pogingen 'er het beste van te maken'. Dat wat betreft mijn betrokkenheid.

Met gedegen en breed opgeleid bedoel ik regulier hbo paramedisch en doctoraal Sociale Wetenschappen met een uitbouw naar wetenschappelijke oriŽntering. Daarna volgde ik nog diverse relevante additieve opleidingen en trainingen op post-HBO/ WO niveau, waarvan een deel wordt gezien als alternatief ( NLP, hypno-, imaginatie- en psycho-energetische therapie en psycho-neuro-immunologie). Ik heb dit laatste ervaren als grensverleggend, verder reikend en daardoor verrijkend.

Hoewel dus stevig geworteld in en bekend met het reguliere gedachtengoed ben ik in staat om daaraan desgewenst een interessante uitbouw te geven door het verantwoord toepassen van nieuwe, op moderner leest geschoeide, zeer effectieve technieken en vaardigheden. Ik heb daar goede ervaringen mee.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om examenvrees - seksuele problemen - relatieproblemen - neurosen - hypochondrie - hoge bloeddruk - fysieke klachten - psychosomatische klachten - psychische klachten - migraine - maagklachten - darmklachten - nekklachten - pijnbestrijding - EFT - RDI