Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Werkgeverstip


Misschien als primeur zou u met uw organisatie een geweldige goodwill kwekende uiting van zorg voor het personeel kunnen 'neerzetten', als cadeautje (pakket secundaire arbeidsvoorwaarden) van de organisatie in 't kader van welzijn.
U zou uw personeelsleden, met het oog op preventie, wanneer ze een overheersend gevoel hebben aan hun grenzen te zitten, de mogelijkheid kunnen geven op kosten van de werkgever, zonder dat dat gemeld hoeft te worden en zonder dat collega 's dat hoeven te weten, hier oplossingsgericht over te praten met een professional (waarmee ik dus bedoel PsychoConsult) bv. met een maximum van 5 gesprekken volgens 't idee van een strippenkaart of een beperkt aantal verstrekte consumptiebonnen.

Voor u als werkgever zou zo 'n constructie stukken goedkoper zijn (5 x mijn tarief van 90 euro = 450 euro als maximum) dan wanneer iemand via de huisarts "het voor elkaar krijgt" om "om te beginnen maar eens een paar weekjes thuis te blijven." De invloed van sociale en psychologische factoren op gezondheid en welzijn is algemeen bekend. Thuis blijven om wat rust te nemen haalt tijdelijk druk van de ketel (om die term weer te gebruiken), geeft wat adempauze (en dat ook niet eens altijd), maar is niet echt helpend.Niet alles wat mensen hindert laat zich onder woorden brengen, met als gevolg dat mensen zich "gewoon niet goed" voelen met een scala aan vage en onbegrepen klachten.
In plaats van psychologische hulpverlening en coaching uit te besteden aan een externe instantie, zoals dat nu gebeurt (meestal ook pas nadat mensen gestopt zijn met werken), lijkt het me interessanter en (nogmaals) voor de organisatie financieel aantrekkelijker mensen aan het werk te houden door hen de mogelijkheid te geven op eigen initiatief preventief te werken aan hun persoonlijke problematiek bij PsychoConsult. Tegelijk ook wordt op deze manier mensen het stigmatiserende van ziek- thuis- zijn bespaard.

Ook is de overheid graag bereid zulke samenwerkingsvormen te stimuleren middels collectieve verzekeringen voor complementaire zorg. Op het recent gehouden symposium 'Complementaire zorg en de relatie met zorgverzekeraars' werd letterlijk gezegd: 'Als het de werkgever 2 euro kost legt de overheid 5 euro bij.'
Waarom niet naast een bedrijfsarts ook gebruik maken van een vaste bedrijfscoach cq. bedrijfspsych(oloog)?

Een functie waar ik (met PsychoConsult) efficiŽnte invulling aan kan geven. Dat zou kunnen op contractbasis. Of een kleinschalig dienstverband onder gelijke condities als de bedrijfsarts, eventueel met gebruikmaking van dezelfde werkruimte. Dit laatste zou mooi de visie symboliseren dat de organisatie kiest voor het begrip "gezondheid in ruimere zin" (aannemende dŠt ze daarvoor kiest), m.a.w. het zou laten zien dat uw organisatie, ook in de zorg voor haar personeel, zich realiseert dat klachten ook psychogeen kunnen zijn, dat een mens waar het gaat om zijn gezondheid heus meer is dan een machinaal werkend fysiologisch lichaam, en daar ook naar handelt.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om jeugdpsychotherapie - hypnotherapie - RET - imaginatietherapie - regressietherapie - NLP - interventietechnieken - kerntransformatie - levenslijntechniek - sociaal panoramatechniek - TA - verslavingen - hooggevoeligheid - seksuele problemen - EFT