Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Crisis


Als je overtuigingen zodanig worden uitgedaagd, dat je je daaraan ontleende persoonlijke grenzen niet langer kunt handhaven, ontstaat een crisis. Je moet dan op zoek naar nieuwe overtuigingen waarop je je handelingen en je leven kunt baseren. Een crisis meemaken kan door aspecten als onafwendbaar- en onomkeerbaarheid en door het momentane gevoel van overweldigende benauwdheid iets weg hebben van een geboorte. Je moet er doorheen of je blijft er in steken. Dat klinkt niet aantrekkelijk. Toch blijken uit een crisis vaak verrassend nieuwe inzichten voort te komen. Als je een crisis meemaakt kan je moeilijk geloven dat het misschien wel het beste is wat je overkomt, omdat het op zo 'n moment lijkt alsof alles verloren is door fouten die je maakte of door iets wat je overkwam.

Als je je in een crisissituatie bevindt ervaar je dat meestal niet als een uitgelezen kans om een nieuw en mooier leven te creŽren, vergeleken met wat het tot dan toe was. Doordat een crisis je dwingt barriŤres af te breken, oude vertrouwde steunpunten in je leven los te laten en nieuwe mogelijkheden te overwegen, die op het eerste gezicht misschien vreemd lijken maar die dan toch naderhand soms origineler blijken te zijn dan de manier waarop je je leven tot dan toe leidde, kan een crisis een sterk en onverwacht verfrissende uitwerking hebben.

Een crisissituatie heeft altijd aspecten in zich van (moeten) loslaten wat je vertrouwd en/of dierbaar was en je geconfronteerd voelen met onbekende (en daardoor soms beangstigende) zaken. Het aspect van moeten loslaten blijkt vaak het moeilijkst, omdat wat je loslaat je maakte tot wat en wie je was. Invoelbaar als het gaat om geliefde zaken of personen, maar het geldt ook voor de minder prettige zaken in je leven als een niet goede relatie, een verslaving of een beroerde baan, omdat je daar hoe dan ook (tot dan toe) je gevoel van eigenwaarde aan ontleende. Dat is een heel proces, maar als je daar goed doorheen komt kan het zijn, dat je niet alleen jezelf terug vindt, maar ook zicht krijgt op een aanlokkelijk en ongekend nieuw leven. Veel hangt af van je bereidheid tot verandering en of je daartoe in staat bent.

Wanneer je je zoals in een crisissituatie wel moet aanpassen aan een verandering, kunnen je gekoesterde interne reacties en patronen, die tot die tijd nog wel voldeden, je behoorlijk in de weg staan. Dat is wat in NLP-jargon bedoeld wordt met belemmerende overtuigingen. Daar is iets aan te doen, zodat je 'doorstart' daarmee makkelijker wordt. Maar omdat je hoe dan ook deel uitmaakt van een meer of minder uitgebreid sociaal netwerk, is er nog iets heel belangrijks wat meespeelt.

Om een (geplande) verandering (al of niet als positieve uitkomst na een crisis) goed door te zetten is aan te raden oog te houden voor het effect daarvan op je omgeving. Als je dingen aan jezelf wilt veranderen is het, om dit succesvol te doen, echt van doorslaggevend belang daarbij alles te betrekken wat ermee samenhangt (het zgn ecosysteem). Doe je dat niet, dan zijn goede voornemens gedoemd te mislukken.

Stel dat je b.v. je vanaf nu assertiever wilt gedragen, kiest voor een ander uiterlijk, drastisch wilt afvallen of juist besluit je daar niet meer druk over te maken, van baan wilt veranderen, je relatie wilt afbreken of daar anders in te staan of op zoek wilt naar een andere baan. Dan betekent dat, wil je je althans geaccepteerd voelen door je omgeving, dat je omgangspatronen zodanig moeten zijn dat ze niet te veel weerstand en frictie oproepen, zonder dat je inlevert op je nieuwe gedragskeuzen.

Voor nieuw gedrag als positief effect van een crisis, was verandering op overtuigingsniveau nodig en om je goed te voelen moet je daar naar kunnen leven.
Wanneer immers wťl je overtuigingen veranderen, maar je leven niet in dezelfde mate mee verandert, leef je uiteindelijk een onecht leven (wat opnieuw tot een crisis zou kunnen leiden) door gebrek aan coherentie. Immers, je probeert dan vast te houden aan je (nieuwe) overtuigingen in een wereld die niet langer de jouwe is. Therapeuten spreken in dit verband over het grote belang van een ecologische test.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om gedragsproblemen - cognitieve therapie - opvoedingsproblemen - psycho-energetische therapie - concentratiestoornissen - cliŽntgerichte psychotherapie - onbegrepen klachten - EMDR - persoonlijk potentieel - RET - gesprekstherapie - hooggevoeligheid.