Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

EFT


Het werkingsmechanisme van Emotional Freedom Techniques als methode om van psychische of lichamelijke klachten af te komen heeft als basis het opheffen van stoornissen in het energetisch systeem van het lichaam. EFT wordt daarom ook wel aangeduid als energiepsychologie. Hoewel niemand het bestaan van subtiele elektrische stroompjes in het menselijk lichaam ontkent, was er in de medische wetenschap toch altijd veel meer aandacht voor chemische aspecten.

Dat er een elektrisch systeem werkzaam is in het lichaam was uiteraard wel bekend en dat wordt ook benut, als je denkt aan de hartwerking (die soms ondersteund wordt door een pacemaker) en aan de toepassing van het ECG. De elektrische activiteit van de hersenen (het EEG) is als verschijnsel ook bij de meeste niet-medici wel bekend, evenals het feit dat de werking van je zenuwstelsel is gebaseerd op elektrochemische verschijnselen. En ook algemeen bekend: als de elektrische activiteit nul wordt, op de monitor aangegeven door de horizontale streep, gepaard gaand met de ieder wel bekende lange pieptoon, dan is de daaraan gekoppelde persoon overleden. Elektrische verschijnselen in het lichaam zijn dus van levensbelang.Minder algemeen bekend is de invloed van dat elektrisch systeem op ons algemeen lichamelijk en psychisch welbevinden. Volgens Gary Craig (de grondlegger van EFT, van origine ingenieur) hebben negatieve emoties altijd te maken met het energiesysteem van het lichaam. En dat is een totaal ander uitgangspunt dan de conventionele benadering door psychologen, die vasthoudend aan zuiver (niet lichaamsgerelateerde) psychische fenomenen, vaak op zoek gaan naar ontstaansfactoren in het verleden. Met steeds maar weer die vooronderstelde verbinding tussen traumatische herinneringen en negatieve emoties, als heersende opvatting in de conventionele psychotherapie.

Maanden- en soms jarenlange therapie (volgens alleen maar traditionele concepten) blijkt lang niet altijd afdoende als het gaat om angsten, schuld, woede, verdriet of depressies. Wat vaak vooral de illusie geeft dat het oplucht is de aandacht die het probleem krijgt, zeker als de therapeut een prettig mens is. Als dit laatste niet het geval is, dan leidt dat nog al eens tot het wisselen van therapeut. Het kost veel tijd en geld. Desondanks werkt het vaak niet of langzaam.

Een EFT sessie start altijd met het opheffen van wat wordt genoemd 'psychologische omkering' (een omkering van polariteit), die vaak ten grondslag ligt aan het chronisch karakter van aandoeningen of het niet aanslaan van op zich goede behandelmethoden of die de oorzaak vormt van 'zelfsabotage'. Deze polariteitsstoornis is een gevolg van onbewuste negatieve 'tuning', als gevolg van negatief en destructief denken. Om dat op te heffen wordt voorafgaand aan een EFT-behandeling het stimuleren van een lymfeknooppunt op het lichaam gecombineerd met het uitspreken van een zin, die het bestaande probleem bevestigt en desondanks zelfacceptatie creŽert.

EFT is gebaseerd op de ontdekking dat disbalans (waarmee niet de bovengenoemde polariteitsomkering bedoeld wordt) in het energiesysteem van het lichaam een enorm effect heeft op je psychologische gesteldheid.
Het heeft met acupunctuur gemeen, dat er invloed wordt uitgeoefend op de subtiele energieŽn die door het lichaam lopen. Dit wordt bewerkstelligd door aantikken met de vingertoppen van meridiaanuiteinden op diverse plaatsen op het lichaam (het gezicht, de borstkas en de handen, in deze volgorde). Dat kloppen op de eindpunten van energiemeridianen (als onderdeel van het energiesysteem) heeft grote invloed op je emotionele en fysieke gezondheid.

Het bevrijdt van negatieve en belastende emoties, het heft verborgen hindernissen op die je beletten je capaciteiten tenvolle te benutten. Het verdrijft onrust, gejaagde gevoelens en zenuwachtigheid, zodat kalmerende tabletjes, roken, drinken of overeten niet meer hoeven. Behalve de genoemde klopbewegingen op de meridiaanuiteinden worden ook opdrachtjes gegeven die een afwisselend beroep doen op het gebruik van de linker- en rechterhersenhelft en er worden bepaalde oogbewegingen gevraagd, waarin EFT iets gemeen heeft met EMDR. Sterker nog: het vervangt het, waar mogelijk, steeds meer, met als bijkomend voordeel dat je als cliŽnt gemakkelijk kan leren het zelf toe te passen. Vanwege dit laatste wordt de methode vaak als huiswerk meegegeven als aanvulling op EMDR.

Het toepassingsgebied is groot: bijna elke emotionele klacht als verdriet, woede, angst, stress, depressiviteit, al of niet als gevolg van mishandeling of andere traumatische ervaringen is met een zeer hoog succespercentage (80% - 100 %) te behandelen. Het werkt ook snel, resultaten zijn meestal direkt merkbaar en blijvend. Dit laatste veroorzaakt soms nogal wat skepsis: "Een snelle remedie voor zware, diepgewortelde en ingesleten emotionele problemen kan nooit voldoende zijn." Voor velen is dat een vaste overtuiging. En niet in de laatste plaats voor de bolwerken geneeskunde en psychologie. Hoe krachtig overtuigingen ook kunnen zijn, ze berusten helaas niet altijd op waarheid.

Skepsis vormt geen belemmering voor de werking. Je hoeft er niet in te "geloven" (het werkingsmechanisme is iets lichamelijks) om een goed (en vaak afdoende) resultaat te hebben.
Ook voor lichamelijke klachten als migraine en andere vormen van hoofdpijn, allerlei anderssoortige lichaamspijnen en problemen met de ademhaling zoals astma geeft EFT behandeling vaak een zeer grote verbetering. Storende neveneffecten of onbedoelde bijwerkingen zijn er niet.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om stemmingsstoornissen - depressie - stress - burnout - angsten - stoppen met roken - paniekstoornissen - dwangstoornissen - fobieŽn - traumaverwerking - seksueel misbruik - slaapproblemen - verslavingen - eetproblemen - laag zelfbeeld - EMDR.