Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Darmcoaching


De invloed van emoties op maag en darmen als het vaker naar de WC moeten en de onaangename gevoelens van spanning in de buikstreek kent vrijwel iedereen. Die symptomen kunnen chronisch worden als stress en angst te vaak voorkomen en leiden tot het ontstaan van IBS. Het heeft te maken met het feit dat opwinding en angst de motiliteit van de darmen verhogen (ook is bekend dat gevoelens van geluk en ontspanning ze daarentegen verlagen).

Omdat er lichamelijk niks mis is met je, neemt je omgeving je niet altijd serieus en ook begrijp je jezelf niet, waarmee IBS een onbegrepen aandoening wordt.
Maar het goede nieuws is dat je onderbewuste wel precies de oorzaken kent en dat met gebruikmaking van hypnotherapie direct contact gemaakt kan worden met het onderbewuste. Op dat niveau ook kunnen veroorzakers en in standhouders worden ontkracht door zeer directief het hele systeem te herconditioneren.
De doelstelling van darmcoaching is het herstellen van de darmmotoriek op natuurlijke wijze, het bevorderen van meer stressbestendigheid en zelfvertrouwen, en het (weer) verkrijgen van een probleemloze stoelgang.Darmcoaching richt zich op diverse aspecten, te weten:

  • Lichamelijke, zoals algemene en lokale ontspanning, vermindering van pijn, kramp en overprikkelbaarheid van de darm, verbeterde werking van dieet en/of medicijnen, herstel van de natuurlijke peristaltiek en beheersing van de stoelgang.
  • Mentale, zoals stressbeheersing, vergroten van egosterkte en zelfvertrouwen, leren een heldere en juiste probleeminschatting te maken met daaraan gekoppeld het opstellen van haalbare en efficiŽnte doelstellingen en daar ook aan te werken.
  • Emotionele, zoals angst- en pijnreductie, ombuiging van een passieve instelling naar een actieve, de negatieve beleving van de klacht wegnemen door het creŽren van een positieve toekomstverwachting.
  • Gedragsmatige, zoals leren eigen grenzen af te bakenen, leren om te gaan met conflictsituaties, controle verkrijgen over omgevingsfactoren, eigen doelen realiseren d.m.v. daadkracht, je houden aan dieetvoorschriften, je huiswerkoefeningen doen en het thuis gebruiken van de tapes met opnamen van de sessies (hoe die te gebruiken en in welke volgorde wordt uitgelegd tijdens de sessies).

Om te kunnen deelnemen aan een darmcoachingstraject is een op schrift gestelde diagnose (van huisarts of specialist) vereist. Na de intake is er (protocollair voorgeschreven) 3 weken wachttijd. De duur van het daarna volgende behandeltraject is 3 maanden, omdat je darmen deze tijd nodig hebben om weer tot rust te komen cq. te wennen aan het nieuwe regime (m.a.w. voor de normalisatie van de colonmotiliteit is dit de minimaal vereiste termijn). Daarna volgen nog 5 sessies, verspreid over de 3 maanden, die het coachingstraject duurt. Zes weken daarna volgt als afronding nog een 6e sessie met een evaluerend karakter. Ter voorkoming van terugval wordt een follow-up afspraak gemaakt.

De opzet van het behandelplan ontstond in Engeland. Daar startte begin jaren 80 een gastro-enteroloog in Manchester, Dr. Worwell, het behandelen van zware IBS-patiŽnten door toepassing van hypnotherapie, wat een sterke verbetering gaf (bij 75 -80 %) en wat zelfs nog nawerkte na afronding van de sessies.
In overleg met de staf van dr. Worwell heeft de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam het behandelprogramma geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland en (met name door Rita Gras) de effectiviteit ervan nog vergroot door toevoeging van aan yoga ontleende lichaamsoefeningen.

In dit programma wordt gewerkt met protocollen van de klinisch hypnotherapeut Michael Mahoney vanuit een holistische visie. Volgens deze visie is lichamelijke ziekte slechts ťťn van de mogelijke uitingsvormen van een bestaande disbalans binnen het organisme, andere uitingsvormen zie je op psychologisch of sociaal vlak. Toen duidelijk werd dat (alleen) conventionele medische (of traditioneel psychologische) behandeling bij deze problematiek niet werkt, was het wenselijk dat een aanpak vanuit een andere gezichtshoek ontwikkeld werd.

Jammer is wel, dat acceptatie van dit psychologisch aspect nog (steeds) niet algemeen is geworden binnen de medische professie. Nog sterker geldt dit als het gaat om alternatieve/complementaire hulpverlening. En ook bij de patiŽntengroep zelf zie je nog vaak dat er een soort gÍne bestaat om de mogelijkheid onder ogen te zien dat de oorsprong van al die lijfelijk ervaren narigheid Ďtussen de oren zití. Men is bang daarmee gestigmatiseerd te worden.
Gelukkig is dit programma inmiddels erkend door de Maag Lever Darm Stichting en wordt onderschreven door o.a. gastro-enterologen als prof. Dr. Smout, wat ook blijkt uit de c.q. mijn registratie als IBS-therapeut bij academische ziekenhuizen.

Een sessie-opbouw (3 weken na de intake) is globaal als volgt:

  • Inleidend/evaluerend gesprekje (Hoe is ít gegaan?).
  • Klassieke hypnotherapie met rustgevende, opbouwende suggesties en passieve imaginaties volgens het Mahoney-protocol, met í ingewevení cliŽnt-eigen HT (huidige toestand)- en GT (gewenste toestand)-items, dus afgestemd op jouw specifieke, persoonlijke, en individuele problematiek.
  • Lichaamsoefeningen, gericht op ademhaling, ontspanning en jouw specifieke klachten als b.v. kramp, diarree of obstipatie in relatie tot je levensverhaal. Deze oefeningen onderbouwen de therapie en ze worden afgestemd op jouw probleemgebied (ze verschillen dus per cliŽnt).
  • Van elke sessie wordt een opname gemaakt, die als huiswerktapes worden meegegeven om 1 o f 2 x daags thuis te beluisteren. Tussen de sessies zit steeds een aantal weken om thuis bezig te zijn met de oefeningen en de meegegeven tapes. Ik instrueer je over welke opname in welke week beluisterd dient te worden. Die precieze instructie is gebaseerd op (en heeft ook als doel) een zo optimaal mogelijke herconditionering van de darm. Daarmee thuis bezig zijn bekrachtigt het herstelproces in hoge mate.

Het makkelijkst is als je zelf een eigen opname apparaat(je) meeneemt, omdat de opname (met dezelfde apparatuur) dan altijd geschikt is voor het thuis beluisteren. Ik kan het je ook als USB-bestandje per e-mail toesturen.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om gedragsproblemen - cognitieve therapie - opvoedingsproblemen - psycho-energetische therapie - concentratiestoornissen - cliŽntgerichte psychotherapie - onbegrepen klachten - EMDR - persoonlijk potentieel - RET - gesprekstherapie - hooggevoeligheid.