Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

TA


Grondlegger van de Transactionele Analyse is de Amerikaanse psychiater Eric Berne. TA is een praktisch te gebruiken model wat inzicht geeft in de manier waarop mensen onderling reageren. Het laat duidelijk zien hoe communicatiepatronen in elkaar zitten, je kunt eraan aflezen waarom communicatie soms zo stroef of inefficiŽnt verloopt, maar ook meteen hoe je het kan verbeteren.

Bij TA wordt uitgegaan van een drietal egotoestanden, te zien als geÔnternaliseerde "ouders" met gedachten, gevoelens en gedrag zoals het je vroeger geleerd was door ouderfiguren, een soort innerlijk "kind" met gedachten, gevoelens en gedrag die je als kind had, met daar tussenin je reageren als "volwassene" met gedachten, gevoelens en gedrag als rechtstreekse reactie op dingen die nu gebeuren. Elk mens heeft volgens de TA-structuur zo 'n driedeling in zich.

Het Volwasssene deel stelt zich neutraal op en uit zich ook zo, geen verborgen boodschappen, het verzamelt en geeft informatie en neemt besluiten. Dat is duidelijk en eenduidig. Maar functioneel gezien behoeven de egotoestanden Ouder en Kind enige nuancering.

Aan het Ouderdeel wordt binnen de TA onderscheid gemaakt tussen de Voedende (VO) en de Kritische (KO) ouder, die elk weer een positief en een negatief deel hebben. VO+ beschermt en motiveert, terwijl VO- betuttelt, klein houdt en als verstikkend wordt ervaren. KO+ maakt zich op een positieve manier sterk voor normen en waarden, terwijl KO- zich al mopperend altijd negatief uitlaat. Dit wat betreft het Ouder- deel.

Het Kind binnen de TA wordt onderscheiden in een vrij (VK) en een aangepast (AK) kind, die ook elk een positief en een negatief deel hebben. VK+ uit zich in creativiteit en spontaniteit, terwijl VK- tot uiting komt in ongeremd en destructief gedrag. AK+ wil leren en zich aanpassen aan normale regelgeving, terwijl AK- rebels gedrag vertoont.

Op deze manier zijn 5 egotoestanden te onderscheiden (Voedende Ouder, Kritische Ouder, Volwassene, Vrij Kind en Aangepast kind) van waaruit je als mens reageert op zo 'n zelfde set egotoestanden bij de ander. Je kunt je voorstellen welke gevolgen dat heeft voor hoe je als mensen met elkaar omgaat. Bv. als je altijd vanuit je Ouder reageert op het Kind bij de ander is dat nogal kleinerend, maar omgekeerd staat dat voor onderdanig. Soms reageer je in gesprek standaard vanuit een bepaalde voorkeursegotoestand bij jezelf en richt je je automatisch altijd op een bepaalde egotoestand bij de ander. Je daar bewust van worden laat je ook beseffen dat je altijd de keus hebt uit alle vijf. Het voert te ver hier in te gaan op de consequenties en details van de veelheid aan mogelijke transacties, maar het zal duidelijk zijn hoe je met kennis van TA je communicatie ingrijpend kunt verbeteren.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om stemmingsstoornissen - depressie - stress - burnout - angsten - stoppen met roken - paniekstoornissen - dwangstoornissen - fobieŽn - traumaverwerking - seksueel misbruik - slaapproblemen - verslavingen - eetproblemen - laag zelfbeeld - EMDR.