Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Problemen met werk(loosheid) en studie


Moeilijkheden op je werk kunnen bij jezelf liggen, zoals ontevreden zijn over het soort werk, omdat je het gevoel hebt dat het eigenlijk niet bij je past, dat je meer in je mars hebt, maar dat je tegelijkertijd ook niet weet hoe je je eigen kwaliteiten kunt aanwenden en ontplooien in je werk. Het kan ook zijn dat je je juist overvraagd voelt, dat de baan te hoog gegrepen is voor je. In beide gevallen kan dat leiden tot overspannenheid en burnout.

Behalve op zo n individueel niveau kunnen de problemen ook van relationele aard zijn: met de werkgever, collega's, of in de thuissituatie. Er kan sprake zijn van aanpassingsproblemen, die ofwel te maken hebben met je eigen geaardheid of met de cultuur op de werkvloer, in beide gevallen mis je de gevoelsmatige aansluiting.

Als je zonder werk bent kunnen gevoelens van eenzaamheid en minderwaardigheid het gevolg zijn, nog afgezien van mogelijke financiŽle problemen. Problemen die te maken hebben met studie kunnen van dezelfde aard zijn als de genoemde problematiek, die te maken heeft met werk. Je kan twijfelen over de al of niet al gemaakte studiekeuze (soort opleiding, richting binnen een type opleiding), je kan niet of onvoldoende gemotiveerd zijn, wat kan leiden tot aandachtsproblemen, tot moeite hebben je te concentreren. Dit laatste kan ook voorkomen als je wel gemotiveerd bent.

Je kunt problemen ervaren in het omgaan met studiegenoten en docenten of last hebben van veranderde familierelaties vanwege zelfstandig wonen. Dit laatste kan op zich ook weer moeilijkheden geven, zoals structuur leren aanbrengen in je huishouden (nu je niet meer kunt terugvallen op je moeder), dag/nacht ritme bewaken, zorg dragen voor je gezondheid en goed omgaan met geld. Vergelijkbaar met werkproblemen kan je bij studie onvoldoende zicht hebben op je eigen sterke punten en interessen met als mogelijk gevolg onzekerheid over je eigen capaciteit en intelligentie niveau. Eenzaamheid en isolement liggen op de loer.

Te veel prestatiedrang en perfectionisme veroorzaken gemakkelijk faalangst en leerproblemen. Examenvrees ligt in het verlengde daarvan en onderpresteren (te lage cijfers in verband met leercapaciteit) kan zelfs het gevolg zijn. Vaak is er sprake van een warrig kluwen van met elkaar samenhangende problemen. Het gaat er dan om orde te scheppen in de chaos, te herkaderen en je eigen positie in het geheel weer sterk te krijgen. Dat kan met therapie.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om jeugdpsychotherapie - hypnotherapie - RET - imaginatietherapie - regressietherapie - NLP - interventietechnieken - kerntransformatie - levenslijntechniek - sociaal panoramatechniek - TA - verslavingen - hooggevoeligheid - seksuele problemen - EFT