Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Trance


Het woord 'trance' heeft vaak een wat ongunstige klank, vaak ontleend aan uitspraken als....... 't Werd 'm zwart voor de ogen en hij handelde als in trance toen hij etc.... en dan volgt vaak iets engs. Het suggereert, dat er iets met je gebeurt, waarbij je de controle verliest en wat leidt tot iets wat je niet zo bedoelde. Toch is in trance het verschil met het waakbewustzijn maar klein. Het bij "in trance zijn" behorende gevoel kent iedereen al wel, omdat je er in het dagelijks leven regelmatig ongemerkt mee te maken hebt.

Zoals wanneer vlak voor je in slaap valt bij diepe ontspanning je armen of benen zomaar onverwacht een plotselinge beweging maken; of als je door dagdromen je thee of koffie vergeet op te drinken of wanneer je helemaal opgaat in een boek of film en daardoor niet reageert op een opmerking van je partner, of wanneer je tijdens het autorijden tot de ontdekking komt dat je een stuk van de route "gemist" hebt. Dat soort dingen. Het heeft te maken met het anders gericht zijn van je aandacht. Bij die plotselinge bewegingen als je 'wegzakt' valt de aandacht/controle weg, waardoor autonome bewegingen (onbedoeld van binnenuit) een kans krijgen en bij het 'missen' van dingen 'of 'niet reageren' komt dat door de geconcentreerde aandacht op iets anders. Van dit laatste wordt gebruik gemaakt bij hypnotherapie.

Alledaagse trance wordt meestal benoemd als "ik was er met mijn gedachten niet bij'', "ik was even helemaal weg" of juist "helemaal verdiept in" of "dat deed ik automatisch" of "dat ging onbewust". Twee dingen tegelijk doen met slechts aandacht voor het ťne, betekent dat het andere in 'trance' werd uitgevoerd. Zo normaal kan trance zijn. Gewoon, op alle momenten van gericht geconcentreerd zijn op een bezigheid waarbij er even geen aandacht is voor andere dingen in de omgeving.

Zo kan je bijvoorbeeld zo geboeid tv kijken of verdiept zijn in een boek, dat je i.p.v. het te vergeten juist je thee of koffie wel opdrinkt, maar zonder daaraan ook maar enige aandacht te geven en het ook helemaal niet merkt als iemand anders de kamer binnen komt. Dat thee- of koffie drinken bv. gebeurt in dit laatste voorbeeld automatisch op onbewust niveau. Het kan zelfs zo zijn dat je, met je aandacht weer 'terug' in de kamer je schoteltje oppakt en verbaasd ziet dat je kopje 'al' leeg is.

Hypnose is een bewust opgeroepen vorm van trance, waarbij er een bewustzijnsverandering optreedt. Hypnos betekent "slaap" en de trancetoestand heeft daar van buitenaf gezien ook wel iets van weg, maar het is toch iets totaal anders. In trance blijf je alert en bewust, je verliest niet je controle, maar je krijgt juist extra controle over jezelf. Je observerende ik blijft steeds aanwezig om de controle weer over te nemen als dat nodig is. Er is sprake van een soort dubbelbewustzijn. Enerzijds ben je heel sterk bezig met wat je in trance beleeft, anderzijds blijf je je nog bewust van het hier en het nu. Klinische hypnose heeft helemaal niets te maken met toneelhypnose.

In trance kunnen wťl (maar alleen als je dat toestaat), bepaalde remmingen wat worden opgeheven. Dat heeft als therapeutisch voordeel dat je kan praten over zaken die bij normaal bewustzijn niet bespreekbaar bleken of die gewoon niet in zicht kwamen, omdat ze waren afgedekt of die gewoon niet in verband werden gebracht met de probleemkwestie. Immers, een groot deel van het menselijk gedrag wordt bepaald door onbewuste processen en deze processen staan niet onder bewuste controle. Wanneer er therapie gedaan wordt met dit bewuste deel, en de oorzaak ligt op onbewust niveau, dan kan het bewuste daar niet bij. Een voorbeeld hiervan is een fobie, met als kenmerk dat er sprake is van een (ook) lichamlijk voelbare, onbewuste angstreactie die automatisch verloopt.

Met je bewustzijn heb je geen vat op die reactie en je snapt ook niet dat je je (lichamelijk) zo voelt. Maar in je onderbewuste ligt de reden voor je angstreactie opgeslagen. Met toepassing van trance kan je bewustzijnsniveau zo gewijzigd worden, dat we toegang krijgen tot je onderbewuste, wat therapeutisch veel meer mogelijkheden biedt. Het betekent niet, dat je alle controle verliest. Je blijft er echt bij, maar je bewuste staat minder op de voorgrond. De oorzaak van je angst, waarvan je je niet bewust was, wordt duidelijk. Soms is dat al reden genoeg om de angst restloos te laten verdwijnen. Zoniet, dan lukt dat zeker wel met daarop gerichte therapie b.v. met het fobieprotocol van EMDR.

Omdat hypnotische trance toegang geeft tot het onderbewuste kan een veelheid aan klachten op dat niveau efficiŽnt aan de basis behandeld worden. Te denken valt hierbij aan psychosomatische klachten met vaak onduidelijke oorzaak, maar ook bij pijnklachten en problemen met je afweer-/immuunsysteem zijn door op dit niveau te werken, goede verbeteringen te realiseren, evenals bij allergieŽn, tics, onwillekeurige bewegingen en ongewenste gewoonten. Wat al deze klachten gemeen hebben als aanwijsbare fysieke factoren zijn uitgesloten, is dat ze desondanks bestaan. Wat betekent, dat er hoe dan ook een aanleiding/oorzaak voor is, ook al weten we die niet cq. zijn we ons daar niet van bewust. Zo 'n aanleiding is meestal op onbewust niveau wel te vinden en dan ook te behandelen.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om gedragsproblemen - cognitieve therapie - opvoedingsproblemen - psycho-energetische therapie - concentratiestoornissen - cliŽntgerichte psychotherapie - onbegrepen klachten - EMDR - persoonlijk potentieel - RET - gesprekstherapie - hooggevoeligheid.