Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Erkenning


Op grond van wat ik vernam op een recent (maart 2008) door de NBVH gehouden symposium 'Complementaire zorg en de relatie met de zorgverzekeraars' verwacht ik dat gelijkstelling van hypnotherapie (qua vergoeding en plaatsing in de eerste lijn) met zgn. reguliere therapie nog maar een kwestie van tijd is. Op dat symposium waren naast andere sprekers ook zorginkopers aanwezig van grote zorgverzekeraars als Menzis en Achmea. Een contractmanager van Menzis hield een lezing met de titel 'Visie van Menzis op de complementaire zorg.' Een veelbelovende visie naar mijn mening.

En dan een relatiemanager van Achmea met zijn lezing 'Additieve zorg als enfant terrible of als interessante mogelijkheid voor zorgverzekeraars'. Hij verwoordde daarin hoe Achmea hypnotherapie en de overige additieve zorg ziet, en hij deed toezeggingen aanbevelingen te zullen doen om de contacten/relatie tussen de diverse additieve zorgaanbieders met de verzekeraars effectiever te maken.

Een andere spreker maakte tot begin 2006 deel uit van het projectteam "toekomst zorgstelsel" op het Ministerie van VWS. Hij werkt nu als beleidsadviseur zorg bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag (d.i. de organisatie van verzekeraars in Nederland. Het Verbond sprak in mei 2007 de intentie uit tot een fusie met Zorgverzekeraars Nederland).
Zijn lezing had als titel 'Zorgverzekeraars, werkgeversbelangen en inkoop van complementaire zorg ten behoeve van versnelde re-integratie'.

Zijn betoog ging over de huidige ontwikkelingen tussen verzekeraars en werkgevers in de collectieve sfeer om meer zorg in te kopen die een versnelde terugkeer van zieke/overspannen werknemers zal bewerkstelligen. Het inkopen van additieve zorg daarbij zal voor de verzekeraars an sich niet goedkoper zijn, maar levert een dusdanige winst op voor werkgevers (het zgn. 'verdienmodel' van werkgevers'), dat het voor hen aantrekkelijk gemaakt kan worden om hun werknemers een collectieve verzekering aan te bieden, waarin ook deze additieve zorg 'meegenomen wordt', aldus deze hoge functionaris binnen het verzekeringswezen. Daarbij is zijn voorspelling dat de zorgverzekeraars steeds meer aandacht zullen besteden aan kwaliteit, gebaseerd op 'evidence based' onderzoeksgegevens.

Dan was er de oprichter van het Centrum voor Integrale Psychiatrie, een psychiater die onderzoek doet naar de effectiviteit en veiligheid van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG) voor psychische stoornissen. Die effectiviteit blijkt hoog te zijn en de gebruikte methoden zijn veilig. Zijn betoog was uitermate stimulerend.

Tot slot refereer ik aan de boeiende voordracht van Prof. Dr. J.K. Hesselink (arts, bioloog, wetenschappelijk onderzoeker, hypnotherapeut en neuro-acupuncturist, en destijds vaste medewerker van het NCRV-programma 'Uitgedokterd?!'), waaruit eens te meer bleek hoe ontzettend arbitrair de grens is tussen regulier en alternatief/additief/complementair. Hij werkte een aantal jaren op neurologie en psychiatrie en promoveerde in Nijmegen op een proefschrift over de Ziekte van Parkinson. Tevens werkte hij vele jaren aan de ontwikkeling van farmaceutische middelen ten behoeve van genoemde doelgroepen.
Samen met een groep geŽngageerde artsen en wetenschappers richtte hij enkele jaren geleden de stichting voor Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelvormen op.

Het feit dat iemand met zo 'n staat van dienst zich zo duidelijk uitspreekt ten gunste van wat alternatief wordt genoemd spreekt voor zich, lijkt me. Zijn voordracht had als onderwerp: EBM(Evidence Based Medicine) en CAM (Complementary and Alternative Medicine): er is meer bewezen dan u denkt! Hij ging in op de veel gehoorde opvattingen, dat reguliere geneeskunde wetenschappelijk bewezen is en strak! Alternatieve geneeskunde daarentegen zou onbewezen en vaag zijn.
Hij toonde overtuigend aan dat deze twee opvattingen letterlijk en figuurlijk 'vooroordelen' zijn.

Op basis van de nieuwste literatuur uit de vakbladen en de meta-analyses van de Cochrane groep werden deze beide mythes doorgeprikt. Er bestaat inmiddels namelijk een Evidence Based CAM, en voor stromingen zoals hypnotherapie, acupunctuur, fytotherapie en mindfulness bestaat intussen net zoveel en overtuigend bewijs voor grondslag en werkzaamheid als voor veel reguliere vormen van interventie. Voor mij niet geheel nieuw, zoals ik ook al aangaf, toen ik het had over de bewuste keuze die ik op dit punt gemaakt heb. Wel raad ik aan te kiezen voor een therapeut die aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging in verband met klachtenregeling en kwaliteitsbewaking.

'Daarnaast lijkt het er op basis van studies naar de kosteneffectiviteit op, dat verschillende complementaire interventies kostenbesparingen kunnen opleveren voor de gezondheidszorg als geheel. Zo is bekend geworden dat antroposofische en homeopatische artsen goedkoper werken, omdat zij minder verwijzen naar de 2de en de 3de lijn', aldus Prof.Dr. Hesselink.

Geldt ook voor psychotherapie. Gestart wordt soms met verwijzing naar de duurste hulpverlener t.w. de psychiater. Boekt die geen resultaat en verdraagt de cliŽnt de bijwerkingen van de medicijnen niet, dan volgt verwijzing naar een psycholoog, die goedkoper is. Als daar niet het gewenste effect gesorteerd wordt, dan gaat men ten laatste naar een hypnotherapeut met vaak wel een blijvend goed resultaat. Hoeveel efficiŽnter en goedkoper zou het geweest zijn als laatstgenoemde als eerste geconsulteerd werd. Goede reden om deze groep hulpverleners op te nemen in de eerste lijn als het op doorverwijzen aankomt, met een daarop afgestemd vergoedingenstelsel, wat ook het thema was van het symposium.

Zonder met modder te willen gooien is het ook wel mijn ervaring dat cliŽnten die van de huisarts of via kennissen over mij hoorden ůůk "bij de Riagg lopen" of bij een 1e-lijnspsycholoog, wat "maar niet opschiet". Ook na een flink aantal sessies (of juist daardůůr) bij "de psycholoog" is men soms nogal teleurgesteld. Dagboek bijhouden, gesprekken, 't helpt in veel gevallen niet ťcht. Ik heb dat tť vaak gehoord. Ik weet ook, dat dat lang niet altijd terecht is; ik ken ook de traditionele manier van werken.

Ik realiseer me dat cliŽnten die door mond op mond reclame bij mij terechtkomen, terwijl ze voor dezelfde problematiek ook nog elders onder behandeling zijn (geweest), toch wel een selectie vormen uit het totale (cliŽnten)bestand. Het zijn vaak "moeilijke" mensen, die hoe dan ook niet helemaal tevreden ofwel heel erg ontevreden zijn.
Ik doe dan een intake, ga na wat tot dan toe gedaan is en waarom het niet werkt. Het blijkt dan dat slechts een paar succesvolle sessies bij mij volgens de integratieve methode een doorbraak betekenen en dat afronding van therapie daarna snel een feit is.

Ik krijg wel opmerkingen in de trant van: "Nou ik weet dat het anders had gekund, heb ik eigenlijk behoorlijk de p.. in." Soms ook zijn mensen helemaal afgeknapt op therapeuten en hebben al geaccepteerd "dat er toch niks aan te doen is." Toch blijken ook dŠn problemen van allerlei aard vaak met (een) enkele welgemikte interventie(s) op te lossen met gebruikmaking van genoemde geavanceerde technieken.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om examenvrees - seksuele problemen - relatieproblemen - neurosen - hypochondrie - hoge bloeddruk - fysieke klachten - psychosomatische klachten - psychische klachten - migraine - maagklachten - darmklachten - nekklachten - pijnbestrijding - EFT - RDI