Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

NLP


Neuro LinguÔstisch Programmeren voorziet in een heel scala van mentale veranderingstechnieken, die het je mogelijk maken controle te krijgen over je leven. 't Is gebaseerd op goed onderzochte methoden door vooraanstaande psychotherapeuten van naam als Dr. Milton H. Erickson (medische hypnose), Virginia Satir (gezinstherapeute en Gregory Bateson (antropoloog), die modellen hebben opgesteld om krachtige gedragsveranderingen tot stand te brengen. Richard Bandler en John Grinder hebben die methoden bestudeerd en baanbrekend werk verricht door moderne bevindingen van hypnose, neurologie, linguÔstiek en psychologie met elkaar te integreren.

De invloed van NLP is reeds wijd verbreid, omdat toepassingen ervan zich over steeds meer gebieden van menselijk functioneren hebben verspreid. Het boekt zoveel succes dat de positie van klassieke psychologische interventies binnen het reguliere circuit ter discussie kan worden gesteld. Ook vormt dat succes een aanwijzing dat boeken over zelf-ontwikkeling en positief denken door de generaties heen kennelijk zeer incompleet en gedateerd zijn.

Je kan geneigd zijn je geestestoestand en wat er in je hoofd gebeurt te zien als dingen die je niet onder controle hebt. Maar de waarheid is, dat je je mentale activiteit en je gedrag kunt sturen in een mate die je misschien nooit voor mogelijk hebt gehouden. Zelfs als je depressief bent kun je dat zelf opgeroepen hebben door je te gedragen alsof je dat bent.

Vanuit de automatische aanname dat het gaat om een mentale toestand, waar een herkenbare lichamelijke toestand (je fysiologie) bijhoort sta je dan bv., om dit voorbeeld aan te houden, met afgezakte schouders, de blik omlaag gericht en je ademt nauwelijks. 't Is veel moeilijker om depressief te zijn met een diepe buikademhaling, omhooggerichte blik, fier rechtop en je schouders naar achteren. Je geeft dan namelijk een heel ander signaal af aan je hersenen en je stemming reageert als zodanig. Ben je uitgelaten vrolijk, dan is dat op analoge wijze, ook jouw creatie.

Belangrijk is je ervan bewust te zijn, dat emoties, zoals je depressief voelen, je niet zomaar overkomen. Je "krijgt" geen depressie zoals je een griep oploopt. Je brengt iets tot stand middels specifieke mentale en fysieke acties, en dat gebeurt met ieder resultaat in je leven.

NLP gaat over de manier van waarnemen door middel van de zintuigen, over de manier van filteren van ervaringen uit de buitenwereld, die bepalend is voor hoe je je voelt en over het al dan niet opzettelijk gebruiken van diezelfde zintuiggebonden sensaties met als uitkomst het resultaat wat je krijgt. Het gaat allemaal om hoe je waarneemt en denkt.
Met NLP zijn snelle veranderingen mogelijk, die bovendien een duurzaam karakter hebben.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om stemmingsstoornissen - depressie - stress - burnout - angsten - stoppen met roken - paniekstoornissen - dwangstoornissen - fobieŽn - traumaverwerking - seksueel misbruik - slaapproblemen - verslavingen - eetproblemen - laag zelfbeeld - EMDR.