Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Niet-medicinale behandeling


Een niet-medicamenteuze behandeling van migraine kan bestaan uit fysio- en/of manuele therapie, Mensendieck-oefentherapie, chiropractie, osteopathie, yoga, acupunctuur, ontspanningsoefeningen (al of niet met gebruikmaking van biofeedbacktraining) en cognitieve therapie. Daarvoor kun je terecht bij diverse hulpverlenende disciplines.

Vaak geeft het wel verlichting. Het idee op zich, dat er aandacht is voor je probleem en dat je er zelf actief wat aan probeert te doen, is op zichzelf al stimulerend. Het onderbouwt de motivering van je innerlijke besluitneming 'het aan te pakken'. Toch blijkt het meestal niet afdoende. Van geen van deze methoden kan de werking (als het er om gaat de migraine zelf aan te pakken) dan ook echt bewezen worden.

Daar waar een relatie bestaat met stress werkte ik tot nu toe aan preventie o.a. door het gebruik van ontspanningstechnieken en met behulp van pijnregulatietechnieken kan de pijnbeleving worden teruggedrongen. Ook kan met hypnopsychotherapie op onbewust niveau worden gezocht naar oorzakelijke factoren en met de daaruit verkregen informatie kan gerichter worden gewerkt aan verbetering. Met name EFT scoort hoog bij migraine en andere hoofdpijnklachten als het gaat om effectiviteit. Op onderdelen kan dat nog zo.

Omdat ik voor wat betreft psychogene hoofdpijn een specialisatie-opleiding volgde in het kader van bijscholing, kies ik er nu meestal voor te werken volgens het migraineprotocol wat deel uitmaakt van een speciaal Migrainecoachingstraject.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om jeugdpsychotherapie - hypnotherapie - RET - imaginatietherapie - regressietherapie - NLP - interventietechnieken - kerntransformatie - levenslijntechniek - sociaal panoramatechniek - TA - verslavingen - hooggevoeligheid - seksuele problemen - EFT