Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Migrainecoaching


Begonnen wordt met een uitgebreide anamnese ter completering van de diagnose om zicht te krijgen op alle meespelende factoren. Ik wil uiteraard weten hoe de toestand nu is (frequentie en heftigheid van de aanvallen, werk- of schoolverzuim etc.), maar ook wanneer en onder welke omstandigheden het begon, welke medicijnen je gebruikt en op wiens voorschrift, ik wil zicht krijgen op je huidige levensomstandigheden in sociaal, psychisch, mentaal en lichamelijk opzicht en (als je nu volwassen bent) of er sprake was van conflicten of je tekort gedaan voelen in het ouderlijk gezin vroeger.

Als er sprake was van duidelijk traumatiserende factoren, die onmiskenbaar een startpunt vormden van de migraine of als blijkt dat zo 'n traumatiserende ervaring niet of onvoldoende is verwerkt, is cruciaal dat gestart wordt met EMDR, omdat anders de coaching minder kans van slagen heeft of zelfs helemaal niet aanslaat.

Daarna volgen 5 tot 8 sessies (verdeeld over 3 maanden) met daarin lichaamsgerichte therapie, algemene psychosomatiekcoaching, klassieke hypnocoaching en andere interventietechnieken, die ik hieronder puntsgewijs zal bespreken. Na de afronding wordt een follow-up afspraak gemaakt om indien nodig wat dingetjes bij te stellen ter voorkoming van eventueel weer in de valkuil terechtkomen, die ooit aanleiding vormde voor je migraineproblemen. In principe volstaat een driemaands programma. Je brein weet het dan, om het fysiek vast te leggen is soms meer tijd nodig.

  • Met de lichaamsgerichte therapie wordt ingespeeld op het sterk met elkaar samenhangende trias van mentale, emotionele en somatische componenten. Als migraine-patiŽnt 'zit je vaak te veel in je hoofd'; de klacht als geheel symboliseert de problematiek. Er wordt gewerkt aan meer contact hebben met de rest van je lichaam (grounding), je 'moet weg uit je hoofd', alles meer 'naar beneden laten zakken'. Je leert beter waar te nemen wat er speelt (ook innerlijk). Daarnaast leer je te ontspannen en zonodig ook anders te ademen.
  • Met psychosomatiek coaching wordt gewerkt aan ziekte-inzicht. Hoewel de precieze oorzaak niet bekend is, zijn uitlokkende factoren dat wel (voor elke migrainepatiŽnt verschillend). Het is belangrijk daar goed zicht op te krijgen in de anamnese (voorgesprek) en daar je voordeel mee te doen in het kader van preventie.

Bij migraine als psychosomatische ziekte spelen vaak fundamentele tekorten of conflicten een rol. Het gaat dan om zeer vroege niet-bevredigde behoeften, met name op het gebied van je gevoelens, wat kon leiden tot onzekerheid, waarbij het geen verschil maakte of het ging om je eigen persoon of m.b.t. andere mensen. Je eigen overweldigend sterke gevoelens waren mogelijk qua intensiteit en dosering nauwelijks te hanteren, en konden je erg labiel maken.

Het was vaak een manouvreren tussen uitersten, wat als gevaarlijk aanvoelde en heel inspannend was. Reden om ze (als overlevingsstrategie) te onderdrukken, naarmate dat beter lukt worden ze zelfs niet meer waargenomen. Het lukt vaak zo goed, dat je voldoet aan de karakteristiek van veel migrainepatiŽnten met daarin het ambitieuze 'heilige moeten', gepaard aan perfectionisme en een hang naar controle. In plaats van labiel kom je juist heel doelgericht over en je voelt je ook zo.

Maar gevoelens waarvan je je niet meer bewust bent, zijn met hun energetische lading toch nog wel aanwezig. Als je (uit zelfbescherming) je gevoelens niet meer waarneemt en je je gevoelsreacties onderdrukt, dan rest je lichaam alleen nog maar de mogelijkheid alle reacties van het vegetatieve zenuwstelsel (geÔsoleerd) te laten zien, die normaliter samen met je gevoelens zouden optreden als voorbereiding op een actieve handeling. Dat kan in algemene zin tot uiting komen in tal van lichamelijke reacties als snellere hartslag en ademhaling, oplopende bloeddruk en verhoogde spierspanning.

Waar het om gaat (en dat geldt sterk voor psychosomatische migraine) is dat het lichaam in z 'n symptomen laat zien, dat er sprake is van een sterke innerlijke prikkeling. De symptomen zijn equivalenten van onderliggende gevoelens van jaloezie, angst, woede of haat. Dat wat betreft weggestopte en 'overrulede' gevoelens als reactie op wat 'je tekort kwam'.

Als behorend bij het leven heeft iedereen te maken met conflicten, ze ontstaan uit de tegenstelling tussen onbevredigde wensen (en daarmee samenhangende gevoelens) en dat wat die bevrediging in de weg staat. De ťťn krijgt meer te verwerken dan de ander en mensen verschillen in het kunnen omgaan met conflicten. Bij niet-effectieve conflicthantering en niet-opgeloste conflictspanning kunnen problemen of ziekten ontstaan en aanleiding vormen voor tal van afweer mechanismen. De symptomen kunnen symbolisch aangeven om welke conflicten het gaat.

Een symptomatische klacht kan zelfs in de vorm van ziektewinst een verdrongen wens alsnog (vaak onbewust in vervulling laten gaan. Zo kunnen migrainepatiŽnten zich terugtrekken en werkverplichtingen loslaten zonder zich daar schuldig over te hoeven voelen.

Voor succesvolle therapie is het essentieel inzicht te hebben in de zin van de ziekte/symptomen, oog te hebben voor de orgaantaal en de daarin verborgen symbolen te zien en ze te benoemen, zodat je je goed bewust wordt van hoe dat alles met elkaar samenhangt. Om de klacht los te kunnen laten is naast gegroeid inzicht hoe te veranderen en beter om te gaan met innerlijke conflicten ook belangrijk je sociale situatie erbij te betrekken.

Dat kan te maken hebben met alledaagse dingen die bijdragen aan een lang aangehouden spanning, zoals geluidshinder of een specifieke situatie op je werk, maar ook met dingen die samenhangen met je eigen karakterstructuur. En voor vrouwen zijn meespelende factoren soms heel veel anders dan voor mannen; ondanks gelijkstelling zijn promotiekansen lang niet altijd even groot. En gerelateerd aan migraine(gevoeligheid) binnen de context van werk en baan kan niet voorbijgegaan worden aan factoren als menstruatie en zwangerschap.

  • Van andere interventietechnieken als passieve imaginatie, deelpersoonlijkheden, time line therapy, bio-energetica, mindfullness en RET wordt indien nodig tussendoor gebruik gemaakt. De uitzondering vormt, zoals ik bovenin al aangaf, EMDR. Daarmee wordt gestŠrt, als daartoe aanleiding is.
  • De hypnocoaching bestaat er uit dat met gebruikmaking van klassieke hypnotherapie alles wordt vastgezet met rustgevende, opbouwende suggesties en passieve imaginaties volgens het Mahoney-protocol, met ' ingeweven' cliŽnt-eigen HT (huidige toestand)- en GT (gewenste toestand)-items, dus afgestemd op jouw specifieke, persoonlijke, en individuele problematiek.
  • Van elke sessie wordt een opname gemaakt, die als huiswerktape wordt meegegeven (of doorgemaild) om 1 o f 2 x daags thuis te beluisteren. Tussen de sessies zit steeds een aantal weken om thuis bezig te zijn met de oefeningen en de meegegeven tapes. Ik instrueer je over welke opname in welke week beluisterd dient te worden. Die precieze instructie is gebaseerd op (en heeft ook als doel) een zo optimaal mogelijke herconditionering van je systeem. Daarmee thuis bezig zijn bekrachtigt het herstelproces in hoge mate.

Je kunt ook zelf een eigen opname apparaat(je) meenemen; de opname is dan altijd geschikt voor het thuis beluisteren (met dezelfde apparatuur). Ik kan het je ook als USB-bestandje per e-mail toesturen.PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om jeugdpsychotherapie - hypnotherapie - RET - imaginatietherapie - regressietherapie - NLP - interventietechnieken - kerntransformatie - levenslijntechniek - sociaal panoramatechniek - TA - verslavingen - hooggevoeligheid - seksuele problemen - EFT