Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Welkom bij PsychoConsult

Deze website dient als achtergrond informatie van Het Behandelpunt

Bij Het Behandelpunt kun je terecht voor behandeling van duidelijk omschreven benoembare problematiek, maar ook voor vage klachten waar je de vinger maar niet achter kunt krijgen. Zo van ďWaarom heb ik dat nou, er is toch geen reden voor?Ē en die onmiskenbaar een schaduw over je leven werpen. Je kunt er mee leven, maar het voelt niet lekker.

Voor therapie bezoek: www.behandelpunt.nl

PsychoConsult dient uitsluitend ter informatie. Zie Contact voor een uitleg.

 

Ziekteverzuim / preventie


Met mijn praktijk richt ik me vooral op de groeiende vraag naar snelle en adequate hulpverlening op basis van efficiŽnt werken volgens de recentste wetenschappelijke inzichten, met voorkeur voor kortdurende behandelingen.
WAO (tegenwoordig WIA: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en ziekteverzuim, dat is waar werkgevers mee te maken hebben als hun werknemers zich ziek melden met allerlei vormen van milde psychosociale problematiek, als angstklachten, depressieve stoornissen, stress- en werkgerelateerde klachten als overspanning en burn-out. Ik kan daar efficiŽnt op inspelen.

Een bedrijfsarts staat anders in de gezondheidszorgketen dan een huisarts. Een bedrijfsarts heeft doorgaans te maken met mensen die (soms al langere tijd) thuis zijn/ in de ziektewet lopen. Uit ervaring weet ik intussen wel zeker dat juist die mensen met goede coaching zich aanmerkelijk sneller weer OK kunnen voelen. Dat geldt sterk voor mensen met klachten van psychische aard, maar ook als het gaat om puur somatische problematiek, dan tůch is er ook meestal sprake van sterk "psychische rimpelingen".Wat ik nu vaak tegen kom is, dat mensen die "weer aan het werk moeten", zich a.h.w. terug gestoten voelen in het arbeidsproces, terwijl ze zich "nog lang niet OK voelen". De terugkeer op het werk zou in die gevallen veel soepeler kunnen. Misschien zit je ziek thuis en herken je dit.

Werknemers, vooral binnen de gezondheidszorg (een mij goed bekend werkveld) en het onderwijs, zijn vaak jonge mensen in de bloei van hun leven. En als er sprake is van problemen op psychosociaal gebied, dan is dat vaak met opvallend grote diversiteit daaraan, al of niet in onderlinge combinatie (werkdruk thuis ťn op het werk, een drukke baan met thuis een dynamisch en druk gezin of juist problemen rond een kinderwens, relatieperikelen, zorg voor of over eigen ouders; of intrapsychisch: faalangst, onverwerkte zaken uit de jeugd, die versterkt boven komen in tijden van stress, identiteitsproblemen etc. etc.) Allemaal terreinen van levensproblematiek, die negatief kunnen interfereren met het werk.

De oplossing kan bestaat uit goede coaching door een deskundig iemand, die zich prima kan afstemmen in dit verband op juist deze doelgroep. Werkgevers streven naar een laag ziekteverzuimcijfer, ik denk dat dat verbeterd kan worden door te gŠŠn voor preventie. Druk van de ketel halen als het nog kan om erger te voorkomen en (om maar in deze beeldspraak te blijven), als de druk toch te hoog opgelopen is, stoom afblazen op een zinvolle manier (er wůrdt wat gemopperd op de bedrijfsarts!) om zonder frustraties weer verder te kunnen of (na een onderbreking) de draad weer op te pakken past in een goed preventie- resp. copingbeleid.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om jeugdpsychotherapie - hypnotherapie - RET - imaginatietherapie - regressietherapie - NLP - interventietechnieken - kerntransformatie - levenslijntechniek - sociaal panoramatechniek - TA - verslavingen - hooggevoeligheid - seksuele problemen - EFT